logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf. Wij modificeren en bouwen eurobesparende HVAC oplossingen.

 

Regenwatertankdrijvende vlotter, zachte toevoer

Minimale dakoppervlakte?

Om uw investering in een regenwaterinstallatie terug te verdienen, hebt u minimaal een dakoppervlak nodig van 50 m² (type zadeldak); anders zult u te weinig water kunnen opvangen voor de voorziene toepassingen.  U kan 800 l/m²/jaar opvangen. Als u een dakoppervlak van 15 x 10 = 150 m² hebt dan zult u maximaal 120 m³ regenwater per jaar kunnen opvangen.  Gemiddeld kunt u rekenen dat 1 persoon 45 m³ water per jaar verbruikt. Mijn persoonlijk verbruik is 196 m³/jaar (4 volwassenen). 

Post 1: Voorfilter: zuiveren op de inloop

Wat er niet inkomt moet u er later niet uithalen. Voorzie een degelijke voorfilter. Een voorfilter is de eerste en de meest belangrijke reinigingstrap (van de 4 reinigingstrappen die voorzien moet worden om een constant goede waterkwaliteit te kunnen verzekeren. Hiermee wordt verzekerd dat geen sterke vervuiling in het sanitair systeem komt. Bij een falende voorfilter en/of een te grove filter kunnen zonder meer grote hoeveelheden vogelstront, bladeren, mossen, stof, zand, etc. in de regenwatertank terecht komen, waar zich biologische afbraakprocessen zullen inzetten die de waterkwaliteit in grote mate verminderen. Tevens kan de werking van de pomp en de sanitaire installaties door deze materialen in gevaar gebracht worden. Slechts 3 soorten filters voldoen: valpijpfilters, cycloon- of wervelfilters en volumefilters. Deze filters zijn zodanig opgezet dat de vervuilingen door kleine hoeveelheden water meegenomen worden, zeker bij sterke regenval. Het regenwater loopt over het voorfiltersysteem. Het gereinigde water komt in de tank en verontreinigingen worden met een beetje restwater naar de riool gespoeld.

Voorwaarden van een goede voorfilter:

Zelfreinigende filters leiden het grootste deel van het dakwater door zeer fijne filters uit RVS. Door de filtermaat van ca. 0.15-0.35 mm worden de hoofdverontreinigingen uit de tank gehouden. Zeer kleine deeltjes en/of opgeloste stoffen dringen wel door de filter.  

Cokesfilter cokesfilter 2

Filters op basis van weefselmateriaal: cocosmatten, zandfilters, cokesfilters en vergelijkbare constructies met kiezels, lavastenen en andere zogenaamde filtermaterialen, vragen zeer veel onderhoud. De vervuilingen worden tegengehouden in het filtermateriaal. Wanneer deze vervuilingen niet regelmatig manueel worden verwijderd, zal het filtermateriaal toeslibben, waardoor het rendement van de filter aanzienlijk daalt en verstoppingsgevaar dreigt. Het tegenhouden van de organische substanties zal mettertijd – bij een niet-continue controle en reiniging – tot gevolg hebben dat het filtermateriaal zelf ontbindt en/of composteert, waardoor de losgeweekte delen zelf in de regenwatertank terechtkomen. Tezamen met de regelmatig optredende kiem-, paddestoel- en algenvorming wordt de waterkwaliteit in de tank hierdoor gevoelig vermindert. 

Post 2: Regenwatertank

Een put wordt berekend in functie van de beschikbare dakoppervlakte en van het mogelijke verbruik. Er zijn twee mogelijkheden.

 2a) Kunststof 

Verticale cilindrische PE ondergrondse regenwatertanks met vlakke bodem en gebolde bovenzijde.

Diameter x Hoogte in cm
1000.L 102x126
1500.L 126x157
2000.L 170x151
3000.L 170x194
5000.L 210x197

Rechthoekige PE regenwatertanks
L x B x H cm
1000.L 118x74x135
1500.L 181x74x135
2000.L 245x74x135

Oplossing 1 : Regenwatertank Carat Basis RW-putCarat Basis
Levering omvat :
Deksel
Teleskopische toezichtschacht
Profieldichting
Toezichtschacht
Dichting tank
Ondergrondse tank Carat
Drijvende vlotter 1“
Optimax zelfreinigende filter
Overloopsiphon
Rustige toevoer
Spanfixmof
Thuislevering

carat 2

 

Oplossing 2: Carat XLCarat XL
Levering omvat :
Deksel
Teleskopische toezichtschacht
Profieldichting
Toezichtschacht
Dichting tank
Ondergrondse tank Carat  XL
Drijvende vlotter 1“
Optimax zelfreinigende filter
Overloopsiphon
Rustige toevoer
Spanfixmof
Thuislevering
carat5

Oplossing 3: Carat PlatinCarat platin
Levering omvat :
Deksel
Teleskopische toezichtschacht
Profieldichting
Toezichtschacht
Dichting tank
Ondergrondse tank Carat platin
Drijvende vlotter 1“
Optimax zelfreinigende filter
Overloopsiphon
Rustige toevoer
Spanfixmof
Thuislevering
carat 8


Opl 4: Carat monteerbare tanks door de voordeur carat voordeur
Levering omvat :
Deksel
Teleskopische toezichtschacht
Profieldichting
Toezichtschacht
Dichting tank
Ondergrondse tank Carat 10.000 Liter
Drijvende vlotter 1“
Optimax zelfreinigende filter
Overloopsiphon
Rustige toevoer
Spanfixmof
Thuislevering
Ideaal voor renovatie van bestaande woningen. Kan door de voordeur naar binnen. 


carat11

Afmetingen : breedte voordeur:
2700 liter: 700 mm
3750 liter: 795 mm
4800 liter :910 mm
6500 liter: 1095 mm

montage tweestukkentank

http://www.graf-online.de/regenwassernutzung/regenwassertank/regenwassertank-carat.html

2b) Betonnen tanks

Beton is enkel geschikt voor nieuwbouw.  

Regenwaterreservoir: rechthoekig om door smalle opritten <2,2 m te geraken : 320 x 220 x h185 cm

2bb) Beton regenwaterput 10.000 L rechthoekig 3,2 x 2,2 m
regenwater rechthoeking 1regenwater rechthoekig 2
regenwater rechthoeking 3
Deze waterdichte kuipen bestaat uit één monoliet betonnen geheel waarop het deksel gemorteld wordt.

2c) Hevelwerking 

Meerdere regenputten kunnen aan elkaar gekoppeld worden door het principe van hevelwerking Het water wordt automatisch overgebracht naar de put met de laagste waterstand tot in beide putten de waterspiegel door communicerende vaten even hoog is.

Om meerdere tanks parallel te plaatsen past men hevelwerking toe

Post 3: Rustige toevoer

Opdat zich zeer fijne vuildeeltjes (<0,35mm) op de tankbodem kunnen afzetten, wordt het gefilterde water door de rustige toevoer naar de bodem geleid. Zo wordt een permanente werveling van het water verhinderd en zuurstof in het water toegevoegd, waardoor de vuildeeltjes bacteriologisch afgebroken worden. Daardoor blijft het water helder en fris.  De rustige toevoer zorgt ervoor dat het regenwater rustig de tank instroomt. Hiermee wordt voorkomen dat de sedimentlaag die op de bodem ligt, opwervelt en het water vertroebelt. Daarnaast wordt er via de rustige toevoer relatief veel zuurstof aan het water toegevoegd wat zorgt voor een betere waterkwaliteit.

Post 4: Overloopsiphon

Vuildeeltjes, lichter als water (pollen) zetten zich op het water af als drijvende oppervlaktelaag. Door de in de tank gemonteerde overloop, wordt bij het overlopen van de tank deze laag verwijderd. Overlopen van de tank is belangrijk voor een gelijkblijvende waterkwaliteit.  Dankzij de schuine zijde aan de overloopsifon wordt de drijvende toplaag optimaal afgeroomd en via het sifon uit de tank gevoerd. Iedere keer dat de tank overstroomt wordt het sifon weer gevuld met vers water, waardoor er een continue stankafsluiting van het riool is. Het overloopniveau ligt hoger dan de afvoer waardoor wordt voorkomen dat er bij drukschommelingen in het riool, water terug gestuwd wordt in de tank.

Post 5: Keerklepkeerklep 110 mmkeerklep 1keerklep 2

Post 6: Drijvende vlotter aansluiting

drijvende aanzuig

Het opgeslagen water wordt door een vlotteraansluiting aangezogen vanuit de bovenste laag van de tank. 15 cm onder het wateroppervlak bevindt zich immers het zuiverste water. Door gebruik van de drijvende aanzuiging wordt het water 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte (2 m of 3 m ) dat de aanzuigkorf op de bodem valt. De ingebouwde terugslagklep voorkomt het leeglopen van de zuigleiding. De filterkorf kan in verschillende filteroppervlakten en maaswijdten bekomen worden: 

 

drijvende aanzuig

Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment.

Post 7: Regenwaterpomp

Er zijn vrijstaande pompen en dompelpompen. Dompelpompen bevinden zich in de tank. Daardoor zijn ze geruisloos.

DAB E.sybox Mini hydrofoorpomp
dab  regenwater 1e.sybox 2e;sybox 3
Pluspunten:

 

 

IRM® Rainmanager RMC

Deze pompunit  met haar compacte ‘alles-in-één’-systeem is speciaal ontworpen voor regenwatertoepassingen. Met automatische omschakeling van regenwater naar stadswater bij tekort.

Systeembesturing met geïntegreerde onderhoudsvrije, corrosiebestendige, zelfaanzuigende meertraps pomp. Inclusief interne en behoefte afhankelijke drinkwatersuppletie conform EN 1717. Zeer hoge bedrijfszekerheid door constante procesbewaking van gehele installatie. Automatische of manuele omschakeling op drinkwaterleiding. Motorgestuurde wisselkraan 1” . Belaqua certificaat.  

Werkingsprincipe

Bij normale werking neemt de geïntegreerde pomp water uit de regenwatertank. Als het regenwaterpeil echter te laag wordt, schakelt het systeem automatisch over van regenwater op leidingwater via het interne buffertankje. Dankzij deze twee onafhankelijke waterstromen kan het systeem alle aftappunten steeds onder alle omstandigheden voorzien van water. In normale werking wordt er steeds regenwater gebruikt. Enkel bij tekort wordt er overgeschakeld op leidingwater. Hierbij wordt er niet meer leidingwater in het systeem gebracht dan er achteraf ook wordt verbruikt. Er komt dus ook nooit leidingwater terecht in de regenwatertank.

Materiaal

Behuizing uit recycleerbaar en geluidsdempend EPP-schuim, voorraadtankje uit PP, magneetventiel van hoogwaardige messing, pomphuis van roestvast staal, pompzuighuis en pershuis van messing, drukschakelaar van kuststof PP.

MQ-pomp van Grundfos

Deze pomp met haar compacte ‘alles-in-één’-systeem is speciaal ontworpen voor huishoudelijke toepassingen. De Grundfos MQ is een compacte pomp en drukverhogingsinstallatie. Ze is uitermate geschikt voor huishoudelijke toepassingen waar een compacte, betrouwbare, eenvoudig te installeren pomp nodig is. De MQ is een zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp, speciaal ontworpen voor huishoudelijk gebruik (gezinswoningen, buitenverblijven, boerderijen, serres). Dankzij zijn zelfaanzuigende werking is deze compacte "alles-in-één" hydrofoorgroep bijzonder geschikt voor het oppompen en vervoeren van zuiver water. (Zelfaanzuigend tot een diepte van 8m in minder dan 3 minuten).

Veiligheidssysteem

Brochure Grundfos regenwater

Brochure grundfos MQ pomp

 

Scheiding regenwater-leidingswater

Leidingwater en regenwater moeten absoluut gescheiden worden. 

Zie http://www.tmvw.be/UserFiles/File/svwreglement.pdf

Er zijn drie manieren om de omschakeling te realiseren:

reglementering rdubbel circuit

Post 8: Nafiltering

Alles kan. Wij kunnen door filtratie 4 kwaliteiten water leveren:

Kwaliteit 1 : Gebruiken voor tuin

Geen enkele filtering noodzakelijk. 

Kwaliteit 2 : Gebruiken als technisch water voor WC spoeling, auto's wassen  en wasmachine (57% autonomie)

Je kan regenwater, na een eenvoudige drijvende aanzuigfilter en filter in de pers met tegenstroomspoeling (50 micron of 300 micron), voor heel wat toepassingen gebruiken (WC spoeling, de auto wassen, het huis schoonmaken,...). 

Kwaliteit 3 : Gebruiken voor bad, douche, wasmachine en vaatwasmachine (97% autonomie)

Je kan regenwater, na een bijkomende filtratie met een drievoudige filter verder zuiveren. Deze filter bestaat uit een vuilfilter met tegenstroomreiniging, voorfilter en actief koolfilter voor de verwijdering van geur- en smaakdeeltjes.

Kwaliteit 4 : Drinkbaar water (100% autonomie)

Minder drukverlies na keramische filter : Drinkbaar water : Plaats een drukvat na de filter om drukverlies in de filter te compenseren

well mate en WHR3well mate

 

Je kan dit gefilterd water verder zuiveren tot steriel water dat beter is dan drinkwaterkwaliteit met een keramische filter. Deze heeft een standtijd van 4000l (gaat 1 jaar of 4000 l mee). 

Al deze filters hebben een regelmatig onderhoud nodig. Zij moeten niet-lichtdoorlatend uitgevoerd worden (algengroei bij blootstelling aan zonlicht) en er moeten afsluitkranen voor en na de filters,  ontluchting en aflaat voorzien worden om deze op een praktische en eenvoudige wijze te kunnen uitbouwen en vervangen.

Renovatie bestaande regenwatertanks

 "Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 10/11/2018

Terug naar hoofdpagina