logo

Home HVAC Zwembaden Reiniging Poort automatisering Contact Pers Vacatures

>32 jaar ingenieurservaring. 

Het beste is maar goed genoeg.


GoLanTec energietechniek is een geregistreerd HVAC installatiebedrijf en en bouwt energiebesparende HVAC oplossingen voor particulieren en industrie:

 

Renovatie regenwaterputslechte regenwaterputdrijvende votter

Rainsafe 4

Oude regenwaterinstallaties zijn meestal niet goed ontworpen. Het water stinkt onder de douche. De was stinkt. Mits een aantal kleine maatregelen kan de waterkwaliteit drastisch verbeterd worden. Meestal komt het verse water er langs boven in en wordt het regenwater langs onder afgezogen door de pomp. Dit is verkeerd. De stofdeeltjes in het water moeten kunnen bezinken; daarom moet men het water bovenaan aftappen (drijvende aanzuig) en onder in de put met lage snelheid toevoeren (rustige toevoer).

De meest voorkomende problemen:

Post 1: Reinigen van de put

Een bruine kleur van het opgepompt regenwater kan op verschillende zaken wijzen. Meest voor de hand liggend : teveel slib op bodem. Je pomp "hangt" in je regentank. Er zit ofwel te veel slib in je regentank ofwel hangt je pomp te laag. Hierdoor zuig je slib mee, vandaar die bruine kleur.

Plat dak:  waarschijnlijk is de pH te laag. Een plat dak heeft veel stront van de vogels te verwerken, bladeren, etc ... Dit wordt keer op keer mee naar de put gespoeld. Dit zure spul verlaagt de pH. Je pH blijft best tussen 6,8 en 7,8. Bij die waarden gedijen je bacteriën het best in je put. pH = 7 is neutraal. Alle regenwater is zuur : pH tussen 5 à 6 met uitschieters naar 4.5.  Het rotten van bladeren en organisch materiaal draagt ook bij tot de verzuring van je regenwaterput. Een grove voorfilter voor je put maakt al veel goed. Steek om te beginnen al plastieken spinnekoppen bovenaan in de dakgootafvoer als bladvangers. Zorg voor een terugslagklep tussen put en beek. Zachte aanvoer woelt je slib niet om. Vlottende aanzuiging in de plaats van die dompelpomp op de bodem. Fijn- en koolstoffilter zijn zeer effectief als de toevoer op punt staat. En kuis die tank eindelijk eens uit! Je gaat verbaasd staan kijken hoeveel rotzooi er op de bodem ligt! Indien het nieuwbouw is zou je wel eens staan kijken wat voor rotzooi je kan terugvinden in je put achtergelaten door de verschillende aannemers. En stinken ! Neem de tijd en pomp die regenwaterput eens volledig leeg. Schoonmaken en terug laten volregenen.

GedazyneTechnische specificatie

Post 2a: Anti-blad voorfilter in de dakgootdakgootfilter

De definitieve en ecologische oplossing voor uw dakgoten en afvoergeulen die nooit meer verstopt zullen geraken!
IDEAAL VOOR ALLE DAKGOTEN EN AFVOERGEULEN
Magic-Filter is een permanente, bestendige filter die zonder gereedschap noch haken, gemakkelijk kan worden aangebracht in alle dakgoten types (1/2 ronde, vierkante, in zink, PVC, koper, enz. zowel als in alle afvoergeulen.
Dank zij Magic-Filter, gedaan met wateroverlast ten gevolge van opeenhopingen van bladeren, takjes, twijgjes, mos, naaldjes, dennenappels en andere resten die uw dakgoten en afvoergeulen verstoppen.

GEDAAN MET HET MOEIZAME, DURE EN GEVAARLIJKE SCHOONMAAKWERK !

Installeer Magic-Filter, de permanente en onderhoudsvrij filter in uw dakgoten eens en voor altijd, en loop geen risico meer van ongevallen door het beklimmen van een ladder naar uw dak.

NIEUW - EENVOUDIGE PLAATSING – WEERBESTENDIG - ONDERHOUDSVRIJ - PERMANENT – ECONOMISCH

Magic-Filter is weerbestendig, economisch en onderhoudsvrij. Alle plantaardige resten (bladeren, takjes, twijgjes, mos, enz.) worden gemakkelijk door ‘zelfreiniging’ met de wind afgevoerd . De flexibele en sterke structuur van Magic-Filter laat het water vrij stromen en houdt uw goten en afvoergeulen proper. Magic-Filter laat zich gemakkelijk plooien waardoor ook de hoeken van uw dakgoot en afvoergeulen worden opgevuld.

Anti-geluid; Tijdens zware regenval en hagelbuien wordt het geluid versterkt, vooral in metalen goten. Magic Filter zal deze "runoff" dempen en het lawaai drastisch verminderen tijdens zware regenval en hagelbuien en het geluid zal geheel  verdwijnen tijdens "normale” regenval.

BELANGRIJK

 

Post 2b: Voorfilter: zuiveren op de inloop

Wat er niet inkomt moet u er later niet uithalen. Voorzie een degelijke voorfilter. Een voorfilter is de eerste en de meest belangrijke reinigingstrap (van de 4 reinigingstrappen die voorzien moet worden om een constant goede waterkwaliteit te kunnen verzekeren. Hiermee wordt verzekerd dat geen sterke vervuiling in het sanitair systeem komt. Bij een falende voorfilter en/of een te grove filter kunnen zonder meer grote hoeveelheden vogelstront, bladeren, mossen, stof, zand, etc. in de regenwatertank terecht komen, waar zich biologische afbraakprocessen zullen inzetten die de waterkwaliteit in grote mate verminderen. Tevens kan de werking van de pomp en de sanitaire installaties door deze materialen in gevaar gebracht worden. Deze filters zijn zodanig opgezet dat de vervuilingen door kleine hoeveelheden water meegenomen worden, zeker bij sterke regenval. Het regenwater loopt over het voorfiltersysteem. Het gereinigde water komt in de tank en verontreinigingen worden met een beetje restwater naar de riool gespoeld. Zelfreinigende filters leiden het grootste deel van het dakwater door zeer fijne filters uit RVS. Door de filtermaat van ca. 0.15-0.35 mm worden de hoofdverontreinigingen uit de tank gehouden. Zeer kleine deeltjes en/of opgeloste stoffen dringen wel door de filter.

Er zijn drie filteroplossingen:

Filter t.b.v. verticale regenwaterafvoeren van 80 mm-110 mm. Voor aansluiting van maximaal 80 m² dakoppervlakte (per dakafvoer). Bestendig tegen vorst. Filter met fijnmazig filter van roestvast staal
Rendement tot 90 %. Inspectiemogelijkheden via telescopisch bovendeel. Filtersegment geheel van roestvast staal 0,5 mm
Slecht twee aansluitingen, zéér geschikt voor renovatie

Post 2b: Zand voorfilter: zuiveren op de inloop

 

Post 2c: Biologische voorfilter: zuiveren op de inloop

Bio-Rain: de ecologische zuiveringstechnologie voor regenwater.
De BIO-RAIN biologische regenwaterzuivering is gebouwd uit milieuvriendelijke polyethyleen en heeft 100% regenwaterbenutting Dit gepatenteerde systeem kan bijna in iedere nieuwe of bestaande tank worden ingebouwd.
Biorainbiorainbiorainbiorainbiorain

BIO-RAIN voordelen:
• Werkt op een puur ecologische basis
• Garandeert een 100% water recuperatie
• Verbetert de waterkwaliteit
• Upgrading van bijna alle regenwatersystemen
• Kosten effectief-geen werkingskosten
• Reinigen eens om de 10 jaar
• Tank in tank model
• Het zuiveringsproces gebeurt in verschillende stappen.

Brochure

Manuel

 

BIO-RAIN zuivert het regenwater in de tank door de biologische afbraak van de organische ingrediënten door de regulerende inlaat. De zuurstof in het regenwater en de organische vuilvracht voeden de micro-organismen die zich bevinden in de slijmlaag en heeft een biologisch zuiverend effect. Het veroorzaakt een biologisch ontwikkelde microcultuur binnen en buiten de BIO-RAIN. De dunne afzettingslaag welke in de BIO-RAIN gevormd wordt, ondersteund de biologische afbraak van de organische vracht die in de BIO-RAIN komt (bv. bladeren van loofbomen). In de BIO-RAIN zitten speciale elementen die het zuiverende effect van de bacteriën ondersteunen en het proces optimaliseren.
Met deze methode, werkt het zuiverende
BIO-RAIN systeem zoals de natuurlijke zuivering in vijvers en verzekerd zo een optimale waterkwaliteit.

 

Post 3: Rustige toevoer  

Opdat zich zeer fijne vuildeeltjes op de tankbodem kunnen afzetten, wordt het gefilterde water door de rustige toevoer naar de bodem geleid. Zo wordt een permanente werveling van het water verhinderd en zuurstof in het water toegevoegd, waardoor de vuildeeltjes bacteriologisch afgebroken worden. Daardoor blijft het water helder en fris. De rustige toevoer zorgt ervoor dat het regenwater rustig de tank instroomt. Hiermee wordt voorkomen dat de sedimentlaag die op de bodem ligt, opwervelt en het water vertroebelt. Daarnaast wordt er via de rustige toevoer relatief veel zuurstof aan het water toegevoegd wat zorgt voor een betere waterkwaliteit. Dit is een buis naar beneden met een soort U-bocht. Zo valt het water niet naar beneden in de brij op de bodem en zorgt ervoor dat je slib niet wordt opgewoeld.

Post 3a: Buizen 

Opgelet : 2 soorten buizen

NBN EN 1329benor buizen norm PVC grijsPVC buizen afmetingen binnen en buiten

Regenwaterpijpnorm (fabrieksnorm)regenwaterbuizen dikte 1,6 mm

Buitendiameter 32, 40,50, 75, 80, 90, 100 mm

dikte : 1,8 mm

 

Post 4: Overloopsiphon

Vuildeeltjes, lichter als water (bv. pollen) zetten zich op het water af als drijvende oppervlaktelaag. Door de in de tank gemonteerde overloop, wordt bij het overlopen van de tank deze laag verwijderd. Overlopen van de tank is belangrijk voor een gelijkblijvende waterkwaliteit. Dankzij de schuine zijde aan de overloopsifon wordt de drijvende toplaag optimaal afgeroomd en via het sifon uit de tank gevoerd. Iedere keer dat de tank overstroomt wordt het sifon weer gevuld met vers water, waardoor er een continue stankafsluiting van het riool is. Het overloopniveau ligt hoger dan de afvoer waardoor wordt voorkomen dat er bij drukschommelingen in het riool, water terug gestuwd wordt in de tank. Inhoud speelt een rol, je put dient van tijd tot tijd over te lopen om de film met drijvende onzuiverheden weg te spoelen naar de riool. Voor wat betreft die riool : is er een terugslagklep op de overloop? Zo niet: eentje installeren want bij overvloedige regenval zou er misschien wel een terugslag van de riool naar jouw put kunnen plaatsvinden. Ongedierte kan langs die weg ook in je put sukkelen en beginnen rotten.

Post 5: Keerklep

  • Voor aansluiting ( 110 mm ) binnen in de tank op de overloopsifon.
  • Voorkomt terugstroom vanuit de riool, zodat de regenwaterput beveiligd kan worden.

Post 6: Drijvende vlotteraanzuig

Het opgeslagen water wordt door een vlotteraansluiting aangezogen vanuit de bovenste laag van de tank. 15 cm onder het wateroppervlak bevindt zich immers het zuiverste water. Door gebruik van de drijvende aanzuiging wordt het water 15 cm onder de waterspiegel vandaan gezogen. Op deze diepte bevindt zich het zuiverste water in een tank. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte dat de aanzuigkorf op de bodem valt. Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment. Drijvende aanzuigslang met grove partikelfiltering (zo'n bal die vlot) om steeds een tiental cm's onder het oppervlakte aan te zuigen. Op het oppervlakte: stinkende film. Op de bodem : te veel deeltjes is suspensie, zeker bij regenval.

Post 7: pH regeling

Type waterput speelt een rol. Zeker bij kunststof putten dien je de zuurtegraad van het regenwater in 't oog te houden. Hiertoe kan je cementblokken of kalksteen op de bodem leggen. Bij een betonnen put zou dit niet zo hoeven. Te zuur water geeft een geurtje. Om de biologische werking / zuivering van je water aan de praat te houden moet die pH op punt staan. Om de goede bacteriën te huisvesten kan je overwegen om vulkaanstenen op de bodem te plaatsen. Hier kunnen ze zich in nestelen en heb je meer controle bij het kuisen. Je neemt dan domweg de stenen apart in een emmer of zo en je kärchert je tank proper. Daarna terug op de bodem terugplaatsen. De echte kunnen zich een pH-meter of pH-strips aanschaffen. pH kan worden gecorrigeerd door ongebluste kalk bij het water te voegen. Bij de jaarlijkse schoonmaakbeurt vindt je dit gewoon terug als een soort stof.

Post 8: Regenwaterpomp

Er zijn:

  • Vrijstaande pompen

  • Dompelpompen. Deze bevinden zich onderaan in de tank. Daardoor zijn ze geruisloos. Nadeel: er moet elektriciteit naartoe gebracht worden. Niet geschikt voor renovatie. 

Wij stellen voor:

IRM® Rainmanager RMC

Deze pompunit  met haar compacte ‘alles-in-één’-systeem is speciaal ontworpen voor regenwatertoepassingen. Met automatische omschakeling naar regenwater . Systeembesturing met geïntegreerde onderhoudsvrije, corrosiebestendige, meertrapspomp. Inclusief interne en behoefte afhankelijke drinkwatersuppletie conform EN 1717. Zeer hoge bedrijfszekerheid door constante procesbewaking van gehele installatie. Automatische of manuele omschakeling op drinkwaterleiding; Motorgestuurde wisselkraan 1” . Materiaal : Zwart massief EPP schuim, recycleerbaar. Belaqua certificaat. Spanning : 230V 50 Hz . Overloop DN 50 . Pomp 1” binnendraad . Drinkwater : ¾” buitendraad. Invoercapaciteit: 3 m³/h. Afmetingen : HxBXD: 580x 380x 274 mm . Gewicht : 18 kg. Max pompcapaciteit : 3,5 m³/h. Opvoerhoogte : 48 m. Fabrikant : GEP. Alle nodige montage accessoires. Aangesloten met PVC zuigleiding aan regenwaterput. 

MQ-pomp van Grundfos

Deze pomp met haar compacte ‘alles-in-één’-systeem is speciaal ontworpen voor huishoudelijke toepassingen. De Grundfos MQ is een compacte pomp en drukverhogingsinstallatie. Ze is uitermate geschikt voor huishoudelijke toepassingen waar een compacte, betrouwbare, eenvoudig te installeren pomp nodig is. De MQ is een zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp, speciaal ontworpen voor huishoudelijk gebruik (gezinswoningen, buitenverblijven, boerderijen, serres). Dankzij zijn zelfaanzuigende werking is deze compacte "alles-in-één" hydrofoorgroep bijzonder geschikt voor het oppompen en vervoeren van zuiver water. (Zelfaanzuigend tot een diepte van 8m in minder dan 3 minuten).

Veiligheidssysteem

  • Een anti-pendel beveiliging voorkomt dat de pomp voortdurend start en stopt in geval van een kleine lekkage aan een kraan of in de leidingen.
  • De MQ beschikt over een ingebouwde droogloopbeveiliging. Wanneer er een tekort aan water is, zal de pomp automatisch stoppen. De pomp zal gedurende max. 24 uur, elk half uur, zelf opstarten tot er terug water voorradig is.
  • De MQ heeft een ingebouwde thermische beveiliging. Bij oververhitting stopt de pomp. Na 30 minuten afkoeling zal ze automatisch terug herstarten. De MQ waarborgt een lange onderhoudsvrije werking. De hoogwaardige materialen zijn weersbestendig en corrosievrij. Hierdoor kan, indien nodig, de MQ zonder problemen buitenhuis geplaatst worden. De pomp is bijzonder geschikt voor het verpompen van regenwater. Het gebruik van de MQ pomp is eenvoudig en gemakkelijk. De huidige instelling wordt duidelijk weergegeven aan de hand van licht diodes op het gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. De MQ pomp heeft een kleine ingebouwde tank, deze zorgt steeds voor een bepaalde hoeveelheid beschikbaar water. Wanneer u water wenst, start de pomp automatisch op zonder merkbaar drukverlies. Een terugslagklep voorkomt terugvloeiing.  

 

Hydrofoorgroep KSB Multi Eco Pro voor meer drukKSB multi-eco proPompkarakteriestieken Multi-eco pro

Toepassingen
Watervoorziening voor vakantiewoningen, kleine agrarische bedrijven enz.
beregening, wasinstallaties enz.

Technische gegevens
Q max: 8m3/h, (2,2 l/s).
H max: 54m.
HS max: 8 m.
t water tot 60 °C, 50 °C in continubedrijf
pd max : 10 bar (behalve pompgrootte 34 : 6 bar).

Materialen
Pomphuis gietijzer, tegen corrosie behandeld
Mantel:  rvs
Waaier:  noryl
As: chroomstaal
Motorhuis aluminium
Controlmatic E:
Huis polyamide, glasvezelversterkt

 Uitvoering

Pomp
Meertraps, zelfaanzuigende centrifugaalpomp Multi Eco in blokuitvoering, met aansluitkabel en steker alsmede schakelautomaat Controlmatic E
De Controlmatic E regelt het in- en uitschakelen van de pomp bij openen en sluiten van een tappunt en beschermt de pomp tegen droogloop

Aandrijving:

Eénfase-wisselstroommotor met ingebouwde beveiliging tegen overbelasting voor levensduur gesmeerde groefkogellagers
beschermklasse IP 44
isolatieklasse F

Dompelpomp voor geen lawaai in huis

dompelpompdompelpomp 2dompelpompdompelpomp 4

Gebruiksvoordelen TWI 5 SE-Pack

- Opstelling in de put
- Aansluiting voor drijvende zuigkorf
- Voetsteun met trillingsdempers
- Stekkerklaar
- Thermische motorbeveiliging (1~230 V, bedrijfszeker)
- Zelfgekoelde motor
- Schakelkast met aan-/uitschakelaar
- FluidControl
- Drijvende zuigkorf G
- Aanzuigleiding voor filter G 5/4" : 1,5 m
- Terugslagklep M-F 5/4"

Toebehoren

- Drijvende zuigkorf (fijnfilter en groffilter)
- Zuig-/persslang voor drijvende zuigkorf
- Schroefaftap (aanzuigfilter F fijn)

Brochure

Schema

Post 9: Nafiltering nafilteringnafiltering 2

Alles kan. Wij kunnen door filtratie 4 kwaliteiten water leveren:

Kwaliteit 1 : Gebruiken voor tuin

Geen enkele filtering noodzakelijk. 

Kwaliteit 2 : Gebruiken als technisch water voor WC spoeling, auto's wassen  en wasmachine (57% autonomie)

Je kan regenwater, na een eenvoudige drijvende aanzuigfilter en filter in de pers met tegenstroomspoeling (50 micron of 300 micron), voor heel wat toepassingen gebruiken (WC spoeling, de auto wassen, het huis schoonmaken,...). 

Kwaliteit 3 : Gebruiken voor bad, douche, wasmachine en vaatwasmachine (97% autonomie)

Je kan regenwater, na een bijkomende filtratie met een drievoudige filter verder zuiveren. Deze filter bestaat uit een vuilfilter met tegenstroomreiniging, voorfilter en actief koolfilter voor de verwijdering van geur- en smaakdeeltjes.

Kwaliteit 4 : Drinkbaar water beter dan flessenwater (100% autonomie)

Je kan dit gefilterd water verder zuiveren tot steriel water dat beter is dan flessenwaterkwaliteit met een keramische filter. Deze heeft een standtijd van 4000l (gaat 1 jaar of 4000 l mee). 

Al deze filters hebben een regelmatig onderhoud nodig. Zij moeten niet-lichtdoorlatend uitgevoerd worden (algengroei indien blootgesteld aan het zonlicht) en er moeten afsluitkranen voor en na de filters,  ontluchting en aflaat voorzien worden om deze op een praktische en eenvoudige wijze te kunnen uitbouwen. 

 


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2019 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055310242 Fax: 055310242 | golantec@gmail.com

Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 9/11/2018

Terug naar hoofdpagina