logo
Home Technische Info Contact Pers Vacatures

25 jaar ingenieurservaring in industriële en huishoudelijke projecten. 

Het beste is maar goed genoeg.


Wat is een inkuiping?inkuiping
Steeds vaker stelt de overheid als eis dat mazouttanks in een vloeistofdichte bak, ook wel inkuiping genoemd, worden geplaatst.

Dit is een constructie die de mazout moet opvangen in geval van een lek in de tank. Ze moet lekvrij zijn en gemaakt van niet-ontvlambare materiaal. Haar inhoud moet de totale nominale inhoud van de grootste tank kunnen bevatten (Vlaanderen). Een inkuiping kan afgewerkt worden met een vijverfolie met voldoende dikte en resistent aan koolwaterstoffen. In het geval van een gemetste constructie kunnen volgende producten toegepast worden om de koolwaterstofdichtheid te garanderen:

De letterlijke VLAREM wetgeving :

VLAREM II
Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Afdeling 5.17.3. Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

Art. 5.17.3.1. 1. De houders dienen in of boven een inkuiping geplaatst te worden teneinde brandverspreiding, bodem- en/of grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Dubbelwandige houders, uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem dienen niet in of boven een inkuiping geplaatst te worden.

Art. 5.17.3.6. 1. De inkuiping en de fundering voor vaste houders met een individueel waterinhoudsvermogen vanaf 10.000 l dienen gebouwd te worden volgens een code van goede praktijk onder het toezicht en volgens de richtlijnen van een architect, een burgerlijk ingenieur architect, een burgerlijk bouwkundig ingenieur of een industrieel ingenieur in de bouwkunde.

3. De inkuiping dient bestand te zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en dient vloeistofdicht te zijn. De inkuiping dient een voldoende sterkte te hebben om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping geplaatste houder kan ontsnappen.

De vloer dient zodanig aangelegd te zijn dat de verspreiding van de lekvloeistoffen minimaal blijft en dat de lekvloeistoffen gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Artikel 5.17.3.7. § 1. Voor opslagplaatsen in vaste houders of verplaatsbare recipiënten gelegen binnen een waterwingebied en/of beschermingszone, dient de minimale capaciteit van de inkuiping gelijk te zijn aan het totale waterinhoudsvermogen van alle erin geplaatste houders en/of recipiënten.

§ 2. Voor opslagplaatsen in vaste houders, gelegen buiten een waterwingebied en/of beschermingszone dient de minimale capaciteit van de inkuiping als volgt te worden bepaald (dubbelwandige houders uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem hoeven niet in rekening te worden gebracht):
Voor de opslag van P3-, schadelijke, irriterende, oxiderende, corrosieve en milieugevaarlijke producten: het waterinhoudsvermogen van de grootste houder;

§ 3. Voor de opslagplaatsen gelegen buiten een waterwingebied en/of beschermingszone van producten, andere dan P1- en/of P2-producten, in verplaatsbare recipiënten mag de capaciteit van de inkuiping worden beperkt tot 10 % van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten. In ieder geval dient de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping.

§ 4. Voor de opslagplaatsen gelegen buiten een waterwingebied en/of beschermingszone van P1- en/of P2-producten in verplaatsbare recipiënten moet de capaciteit van de inkuiping 25 % van het totale waterinhoudsvermogen van de erin opgeslagen recipiënten bedragen. De capaciteit mag tot 10% worden teruggebracht indien, in overleg met de bevoegde brandweer, een aangepaste brandblusinstallatie is aangebracht. In ieder geval dient de capaciteit van de inkuiping minstens gelijk te zijn aan het inhoudsvermogen van het grootste recipiënt geplaatst in de inkuiping.

Artikel 5.17.3.8. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders.
Deze laatste verplichting vervalt:
1) bij opslag van gevaarlijke vloeistoffen in dubbelmantelhouders of houders met ringmantel of een gelijkwaardige afscherming, die er voor zorgt dat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terechtkomt, of

2) bij opslag van P4-producten of extra zware stookolie, ongeacht het vlampunt

 

Zie ook:

http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/plainWettekstServlet?wettekstId=9322&lang=nl

Afmetingen?
De inkuiping moet het volume van de grootste houder kunnen bevatten. (Vlaanderen)

Afmetingen tot de wand?

inkuiping 3

Vloeistofdicht?bekleding inkuiping 1bekleding inkuiping 2tarafol

§ 3. De inkuiping dient bestand te zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en dient vloeistofdicht te zijn. Dit wil zeggen dat beton of een muurtje onvoldoende is. Er moet een vloeistofdichte deklaag aangebracht zijn.
Deze kan zijn :

a) Epoxyverf: Deze verflaag bestaat uit vier lagen:

b) Liner: TARAFOL liner:maichenplast folie

 

c) Hotspray liner:poyureapolyureapolyurea

Er bestaan polyurea coatings speciaal voor deze toepassing. Polyurea coatings zijn zeer goed bestand tegen mazout en bezitten bijzondere eigenschappen op het gebied van treksterkte, slijtvastheid en mechanische weerbaarheid. Het totaal van deze eigenschappen maakt dat een polyurea coating de meeste andere coatings ver achter zich laat. Deze liner wordt verwerkt met behulp van een speciale spuitmachine. Het gespoten hotspray systeem hard uit in enkele seconden en volgt naadloos de ondergrond. Dit zorgt ervoor zorgt dat elk detail volledig vloeistofdicht wordt meegenomen in de afdichting. De korte reactietijden van een polyurea coating zorgen ervoor dat het aangebrachte systeem binnen enkele minuten weer beloopbaar is.
Hotsprays verwerken is een zorgvuldige bezigheid. Om aan alle kwaliteitseisen voor deze coatings te kunnen blijven voldoen is een kwaliteitsprotocol opgesteld. Dit protocol bevat ondermeer zaken als probleemanalyse, productkeuze, systeemopbouw, ondergrondvoorbereiding, uitvoering op locatie, veiligheid op de werkplek tijdens de verwerking van polyurea evenals een (verzekerde) garantie.

Apparatuur: Hotspray coatings worden altijd met behulp van gespecialiseerde apparatuur verwerkt. Deze spuit /sproei machines nemen dan ook een aantal functies voor hun rekening:

Polyurea Hotspray Coating
polyureapolyurea
Hotspray systemen zijn snelhardende coatings op basis van polyurethaan met een droogtijd van enkele seconden. Dit biedt nieuwe ongekende mogelijkheden.

Droog in seconden
Polyurea coatings zijn snel en hoog reactief en harden binnen enkele seconden uit. Polyurea hotspray biedt door deze eigenschap direct resultaat tijdens de uitvoering en zijn daardoor al na enkele minuten beloopbaar.

Met een laagdikte bereik van 0,50 tot soms wel 10 mm sluit onze hotspray techniek feilloos aan op vele toepassingen. Hotspray coatings volgen naadloos de ondergrond in combinatie met sublieme eigenschappen.

De chemische en mechanische eigenschappen van polyurea coatings liggen, in vergelijking met de meeste andere coatings, op een bijzonder hoog niveau en laten hierdoor een zeer ruim toepassingsgebied toe.
Uit proefresultaten blijkt dat:

  1. Polyurea coatings bij temperaturen tot -60°F (Mandrel Bend proef) elastisch blijven
  2. Polyurea coatings zeer bestendig zijn tegen trekkracht, wrijving en stoten en daarom geschikt zijn voor vloeren met druk verkeer.
  3. Polyurea hun natuurkundige eigenschappen behouden na blootgesteld geweest te zijn aan een UV-straling gedurende een periode die beantwoordt aan 20 jaar.
  4. De rekbaarheid van Polyurea is groter dan die van epoxy’s, polyurethaan, en polysulfiden. Wegens hun grote rekbaarheid is Polyurea uiterst geschikt om scheuren die in vloeren, door bewegingen van de ondergrond ontstaan zijn, te overbruggen en aldus met een onbeschadigde coatinglaag infiltraties te voorkomen.
  5. De schokbestendigheid van Polyurea is groter dan die van polisulfiden en HDPE. Polyurea is bijzonder geschikt voor vloeren met druk verkeer of die aan zware wrijving en schokbelasting blootgesteld zijn. Bij schommelingen van de omgevingstemperatuur ontstaan bij Polyurea geen uitrekkingen op inkrimpingen. Polyurea overtreft hierin zelfs HDPE. Daarom moeten Polyurea Coatiungs niet afgedekt worden en bestaat er ook geen gevaar van scheuren bij temperatuurschommelingen. Anders dan bij polyurethaan zijn de bestanddelen waaruit Polyurea vervaardigd wordt bestand tegen vochtigheid. Daarom kan Polyurea onder bijna alle weersomstandigheden geplaatst worden ongeacht hitte, koude, vochtig weer of mist

 

polyurea

 

 

polyurea


polyurea

Hotsprays bezitten onder meer de volgende eigenschappen.


Door deze combinatie van eigenschappen en de korte uithardtijden kan nagenoeg elke vorm naadloos worden bekleed. Deze hotsprays worden met behulp van speciale spuitapparatuur aangebracht. Hotsprays worden ingezet bij onder meer de volgende toepassingen.
•Primaire en secundaire inkuipingen.
•Tank lining binnen de chemische en petrochemische industrie.
•Bekleden van afvalwaterbehandelinginstallaties, rioleringen en putten.
•Vloeistofdichte afwerking van was- en tankplaatsen en werkplaatsvloeren.
•Technische dakbekleding over dakbedekking, isolatie schuim of metaal beplating.
•Vloer, wand en gootbekleding binnen de food; naadloos zonder RVS goten.
•Parkeerdaken, garages, hellingbanen en roro installaties.
•Bekleding van scheepsdekken en ruimen.
•Bekleden van objecten in themaparken.
•Afdichting van zwembaden, bassins en kelders.

Onze toepassingen
Tank Coatings
Een afwerking van polyurea beschermt stalen tanks tegen corrosie, chemische stoffen in de omgeving en alle weersinvloeden. Met de juiste oppervlakte voorbehandeling, substraatvoorwaarde, productkeuze en applicatie op de werkvloer wordt een langdurige bescherming gerealiseerd. Door de snelle verwerkings- en reactietijden vormen de hotspray coatings een ideale afwerking voor tanks.

Tank Lining
De liners op basis van hotspray zijn bestand tegen vele chemische producten en industriële vloeistoffen. De voordelen op het gebied van applicatie en producteigenschappen maken deze secundaire lining de ideale oplossing voor het rehabiliteren van opslagtanks waarbij een korte uitvaltijd een bijkomend voordeel is.

Pijpleiding coatings & linings
Hotspray coatings worden meer en meer gebruikt om pijpleidingen zowel aan de binnen- als buitenzijde te voorzien. Als alternatief op schilderwerk heeft polyurea bewezen vele malen langer bescherming te bieden. Zowel stalen pijpen als pijpleidingen bekleed met polyurethaan schuim worden hiermee met groot succes bekleed evenals de binnenzijde van rioolbuizen en putten.

Inkuipingen (bekuipingen) calamiteitenopvangbakken
Steeds vaker stelt de overheid als eis dat opslagtanks of andere bedrijfsprocessen in een vloeistofdichte bak worden geplaatst. De keuze voor het type vloeistof opvangbak of de afwerking hiervan is sterk afhankelijk van de vloeistoffen die hierin terecht kunnen komen. Met behulp van hotspray en een correcte systeemopbouw kan in de meeste gevallen een passende oplossing worden geboden.

Zwembad & vijver bekleding
Met behulp van een hotspray systeem kunnen zwembaden op een betrouwbare wijze waterdicht worden gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een polyurea coating in combinatie met een topcoating wat als een naadloos membraam in een dikte tot 5 mm wordt aangebracht in het zwembad.
 
Staalbescherming
Polyurea bezit de capaciteit om corrosie vele malen langer tegen te gaan dan verfsystemen. Hierdoor werkt deze afwerking direct kostenbesparend. Een hotspray systeem is extreem slijtvast en bestand tegen allerlei invloeden van buitenaf. Dit is dan ook de reden waarom polyurea wordt gebruikt voor het langdurig beschermen van stalen constructies zoals stalen bruggen in allerlei omgevingen. Ook wordt polyurea gebruikt als waterdicht membraam op viaducten.

Dak coating
Een hotspray coating wordt ingezet voor het afwerken van daken die met polyurethaanschuim zijn behandeld. Hierbij heeft deze afwerking de functie als UV-licht beschermer voor de polyurethaanschuim en het verhogen van de weerbaarheid van het schuim.

Afvalwater behandeling
Snelle behandeling, bestand tegen vele chemicaliën, zeer slijtvast en naadloos. Wat kunnen we nog meer zeggen over de toepasbaarheid van hotspray coatings binnen de behandeling van afvalwater.

Rioolrenovatie
Het vervangen van rioleringen is een kostbare aangelegenheid. Daarnaast ondervindt de directe omgeving veel hinder van deze werkzaamheden. Met behulp van de hotspray techniek kan een bestaande riolering eenvoudig worden voorzien van een nieuwe bekleding aan de binnenzijde.

 

Mechanische stevigheid?
Art. 5.17.3.6. § 1. De inkuiping en de fundering voor vaste houders met een individueel waterinhoudsvermogen vanaf 10.000 l dienen gebouwd te worden volgens een code van goede praktijk onder het toezicht en volgens de richtlijnen van een architect, een burgerlijk ingenieur architect, een burgerlijk bouwkundig ingenieur of een industrieel ingenieur in de bouwkunde. De inkuiping dient een voldoende sterkte te hebben om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping geplaatste houder kan ontsnappen.

 

 "Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"              Antoine de St-Exupéry  


logo Perfecte technologie, daar komt het op aan


© 2014 GoLanTec energietechniek | Oudenaardseweg 123 | B 9790 Wortegem-Petegem | Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 | golantec@gmail.com
Webdesigner

Gebruik

Versie laatst bewerkt op 26/09/2014

Terug naar hoofdpagina